Eksperimentalno - analitički metod za definisanje karte stabilnosti pri obradi struganjem

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Vibracije mašina alatki je pojava koja uzrokuje ne mali broj problema pri procesu obrade, kao što su habanje ili lom alata, loš kvalitet obrađene površine, povećanje potrošnje energije, povećanje bučnosti mašine, itd. Najnepovoljniji oblik vibracija predstavljaju samopobudne vibracije, koje mogu dovesti do nestabilnog rada mašine alatke, tzv. podrhtavanja (eng. Chatter). Da bi se izbjegle posljedice samopobudnih vibracija, pri radu mašine alatke potrebno je odrediti (izolovati) one režime rezanja pri kojima dolazi do pojave podrhtavanja. U tu svrhu, potrebno je formirati karte stabilnosti koje prikazuju granicu između stabilnog i nestabilnog rada mašina u zavisnosti od broja obrtaja i dubine rezanja za sve kombinacije brzine pomoćnog kretanja. Prethodno podrazumjeva čitav niz eksperimenata, što iziskuje veliko vrijeme i ne male troškove za ispitivanje. Iako je eksperimentalna metoda najpouzdanija, u posljednje vrijeme se sve više ulažu napori da se definisanje karte stabilnosti za pojedine mašine alatke izvrši analitičkim ili eksperimentalno-analitičkim metodama. U radu je prikazan eksperimentalno - analitički metod definisanja karte stabilnosti. Metod je ilustrovan na procesu obrade struganjem. Na osnovu eksperimentalno određenih modalnih parametara karakterističnih podsistema mašine alatke, analitičkim putem definisana je karta stabilnosti na kojoj je moguće jasno uočiti kritične dubine rezanja pri određenim brojevima obrtaja.
Опис
Кључне речи
dinamičko ponašanje obradnih sistema; samopobudne vibracije; podrhtavanje; impulsna pobuda; prenosna funkcija; karta stabilnosti;
Цитат