Analiza temperatura na mjernim mjestima komponenti vjetroagregata 1 u VE „Rudine“

Учитавање...
Сличица
Датум
2022
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Savez inženjera i tehničara Srbije
Апстракт
U radu je prikazana analiza temperatura na mjernim mjestima pojedinih komponenti vjetroagregata 1 u Vjetroelektrani (VE) „Rudine“. Opisane su karakteristike čvorišta, multiplikatora, generatora i gondole vjetroagregata 1. Prikazana su kretanja temperatura na mjernim mjestima pomenutih komponenti u toku jednog dana tokom različitih ekvidistantnih desetominutnih intervala. Analizirane su minimalne, prosječne i maksimalne temperature na mjernim mjestima komponenti vjetroagregata 1, evidentirana vremena njihovog pojavljivanja i navedeni su desetominutni intervali u kojima su one izmjerene. Upoređivanjem mjernih podataka izmjerenih na mjernim mjestima komponenti vjetroagregata 1 moguće je uočiti njihovu međusobnu zavisnost.
Опис
Кључне речи
temperatura, mjerno mjesto, komponente vjetroagregata, desetominutni intervali
Цитат