КРИВЕ НЕРАВНОМЈЕРНОСТИ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ У ВЛАЖНИМ РАСХЛАДНИМ ТОРЊЕВИМА

Учитавање...
Сличица
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Društvo za procesnu tehniku, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Апстракт
У раду је анализиран утицај дистрибуције воде на интензитет хлађења воде у влажним расхладним торњевима. Представљене су основне карактеристике система локалне и глобалне дистрибуције. Посебно је истакнут утицај карактеристика млазнице на униформну дистрибуцију воде преко површине испуне и на укупни топлотни капацитет система. На примјеру расхладног торња приказане су основне карактеристике дистрибутора воде и резултати провјере расхладног учинка влажног расхладног торња. Такође, представљене су криве хлађења у зависности од степена неравномјерности дистрибуције воде и пречника млазнице.
Опис
Кључне речи
расхладни торањ, дистрибуција воде, криве хлађења
Цитат