NOVE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI NADZORA RADA MAŠINSKIH SISTEMA

Учитавање...
Сличица
Датум
2012
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Pojavom sve složenijih i zahtjevnijih tehničkih sistema od presudnog značaja postaje potreba razvoja i primjene odgovarajućih dijagnostičkih sistema koje treba da obezbijede visoku raspoloživost i pouzdanost u radu tih sistema. Razvoj mikroprocesorske tehnologije i na njoj zasnovane digitalne obrade signala omogućava praćenje i prikazivanje svih relevantnih podataka, u odgovarajućem obliku (formatu), koji govore o stvarnom stanju (zdravlju) mašinskih sistema. Tako razvijen nadzorni sistem omogućava da upravljamo mašinskim sistemima i procesom u cjelini. U ovom radu su prikazani potrebni dijagnostički parametri i trenutno razvijeni nadzorno-dijagnostički vodećih svjetskih kompanija. Dat je i primjer razvijenog nadzornog sistema hidroagregata.
Опис
Кључне речи
parametri nadzora, metode nadzora, nadzorno-dijagnostički sistemi
Цитат