SOFTVERSKA PODRŠKA UREĐAJU ZA ISPITIVANJE GUBITAKA USLED TRENJA U NAVOJNIM SPOJEVIMA

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Society of Production Engineering
Апстракт
U radu je opisan razvoj softverske podrške uređaju za ispitivanje gubitaka usled trenja u navojnim spojevima. Razvoju softverske podrške prethodila su razmatranja mogućih načina unapređenja unosa podataka i proračuna baziranih na rezultatima merenja, poznatim teorijskim zavisnostima i postavkama uređaja. Softver, koji je razvijen u Visual Basic for Applications (VBA) razvojnom okruženju, obezbedio je efikasan unos i obradu podataka.
Опис
Кључне речи
Trenje, navoj, zavrtanjska veza, softver, VBA
Цитат