Крв његова на нас и нашу дјецу“ (Мт 27, 25) – могућност једне филојудејске егзегезе

Учитавање...
Сличица
Датум
2020
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Мт 27, 25 спада у текстове који чине камен спотицања у дијалогу јудејства и хришћанства. Аутор тежи да укаже на некоректност и опасност антијудејског и анти-семитског тумачења Мт 27, 25. С тим циљем, наведене ријечи посматра кроз историјски контекст, који чини ситуација у Цркви, у чијем је миљеу Јеванђеље по Матеју настало, ана-лизира одређене изразе који се у тексту користе и врши упоређивање са изразима упот-ријебљеним у паралелним синоптичким текстовима и остатку Новога завјета. Такође, на-прављен је осврт на историју тумачења наведеног текста и на коментаре који су се сматра-ли антијудејским. Текст показује да је неоправдано антијудејско читање Мт 27, 25. Такође, неоправдана су и једнострана читања појединих патристичких коментара овога текста у којима се препознаје антијудаизам. Мт 27, 23 је текст који је и те како могуће тумачити као израз перспективе за јудејство, а не као израз антијудаизма.
Опис
Кључне речи
Adversus Iudaeos, антијудаизам, антисемитизам, деицид, Златоуст, Јеван-ђеље по Матеју, крв, ὄχλος
Цитат