MJERENJE OBRTNOG MOMENTA NA KARDANOVOM VRATILU UGRAĐENOM U TERETNO MOTORNO VOZILO

Учитавање...
Сличица
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo
Апстракт
Za analize, razvoj ili usavršavanje postojeće konstrukcije pogonskog agregata ili mjenjačkog prenosnika potrebno je prije svega poznavanje opterećenja koje nastaju u toku eksploatacije. U radu je predstavljen način mjerenja opterećenja (obrtnog momenta), na kardanovom vratilu ugrađenom u teretno motorno vozilo, primjenom mjernih traka. Cilj rada je utvrđivanje varijacija obrtnog momenta zavisno od uslova eksploatacije (podloge puta, stepeni prenosa, opterećenja vozila, i dr.). Mjerenje je izvršeno za različite putne karakterisitke (kretanje vozila po ravnom terenu, uz i niz nagib). Rezultati su predstavljeni tabelarno i pomoću dijagrama, a na osnovu dobijenih vrijednosti obrtnog momenta izračunato je procentualno iskorišćenje snage pogonskog agregata ugrađenog u predmetno vozilo. Dobijeni rezultati imaju značajnu ulogu za konstruktore jer daje sveobuhvatnost opterećenja na kardanovom vratilu, a koji predstavljaju podlogu za budući razvoj ili rekonstrukciju pogonskog agregata ili mjenjačkog prenosnika, te osnovu za formiranje spektara opterećenja zupčanika i ležaja ugrađenih u mjenjački prenosnik.
Опис
Кључне речи
obrtni moment, kardanovo vratilo, mjerne trake, teretno vozilo
Цитат