Upravljanje korišćenim gumama, dometi u svetu i stanje u Srbiji

Учитавање...
Сличица
Датум
2011
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
U radu je razmatrano upravljanje korišćenim gumama u nekim od najrazvijenijih zemalja sveta i Srbiji, sa ciljem da se ukaže na očekivana kretanja u ovoj oblasti u budućnosti. U mnogim zemljama se sa korišćenim gumama nekontrolisano postupa; gume se odlažu na deponije, pa su česti požari sa ozbiljnim posledicama po životnu sredinu. U zemljama gde je pitanje korišćenih guma rešeno na bezbedan način, deo korišćenih guma se direktno ili posle obnavljanja ponovo koristi na vozilima, a ostatak (otpadne gume) prerađuje se u vredne sirovine i proizvode, ili se koristi kao energent. Ovakvim postupanjem rešava se problem odlaganja otpadnih guma i otklanjanju brojni rizici takve prakse. U svetu, u bezbednom upravljanju otpadnim gumama prednjači EU koja sa Norveškom i Švajcarskom zbrinjava 95% otpadnih guma, a slede Japan sa 91% i SAD sa 89%. U Srbiji korišćenim gumama se upravlja na bezbedan način, saobražen sa praksom kakva se primenjuje u razvijenim zemljama. Zbog ubrzanog globalnog iscrpljivanja sirovina, posebno nafte, očekuje se da će otpadne gume u budućnosti imati značaj dragocenog resursa.
Опис
Кључне речи
10.2298/HEMIND110729061S
Цитат