Određivanje frekvencijskih karakteristika sklopa glavnog vretena mašine alatke primjenom Ojler – Bernulijeve teorije greda i pozicionog sprezanja

Учитавање...
Сличица
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
U radu je prikazana analitička metoda određivanja prenosne funkcije sklopa glavnog vretena mašine alatke, kao osnova za određivanje karte stabilnosti. Glavno vreteno se modeluje iz segmenata, uključujući i mjesta oslonaca (ležajeve), koristeći pri tome Ojler – Bernulijevu teorija greda. Prenosna funkcija sklopa glavnog vretena se određuje metodom poziciong sprezanja prenosnih funkcija segmenata za određene granične uslove, odnosno krutosti i prigušenja mjesta spoja segmenata, zatim oslonaca (ležajeva) i sl. Verifikacija dobijenih matematičkih modela izvršen je numerički, primjenom metoda konačnih elementata, kao i eksperimentalnim ispitivanjem, tj. eksperimentalnom modalnom alalizom.
Опис
Кључне речи
Sklop glavnog vretena, mašina alatka, sprezanje prenosnih funkcija, karta stabilnosti
Цитат