ПАСТИРСКА ПСИХОЛОГИЈА КАО ДРУШТВЕНА КРИТИКА: ТЕОЛОШКО ЧИТАЊЕ ЏОРДАНА ПИТЕРСОНА

Учитавање...
Сличица
Датум
2022
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Опис
Православна пастирска психологија је теолошка дисциплина која је, у свом тренутном облику, првенствено усмерена на појединца и његове духовне и душевне проблеме. У студијама пастирске психологије, међутим, приметан је недостатак озбиљне анализе савремених друштвених и културних околности, без које је анализа човековог духовног живота непотпуна. У раду је изложено теолошко виђење идеја канадског психолога Џордана Питерсона, његове теорије културе и критике постмодерног друштва, због којих је привукао пажњу бројних теолога. У Питерсоновим делима и јавним наступима, јудео-хришћанска традиција представљена је као темељ западне (или уопште хришћанске) цивилизације, а та тврдња је полазна тачка како Питерсонове тако и опште теолошке критике савременог (постмодерног) друштва и културе. Због тога је Питерсон вредан саговорних у дијалогу теологије и психологије, па би евентуална рецепција његових идеја у пастирској психологији могла обезбедити овој дисциплини неопходну критичку призму за посматрање друштвеног и културног оквира човековог бића. Аутор истражује начине на које се Питерсонова мисао може инкорпорирати у пастирску психологију и помоћи у прецизирању циљева друштвено-културне стратегије Цркве у савременом добу. Истраживање почиње одређивањем места за друштвену критику у оквиру пастирске психологије, а потом следи испитивање Питерсонове теорије културе, изражене кроз архетипе реда и хаоса. Кроз контекстуализацију Питерсонових идеја у наш црквени и друштвени оквир, аутор показује да су оне компатибилне са основним теолошкопасторалним идејама и друштвено-културним ставовима Цркве.
Кључне речи
пастирска психологија, друштвена критика, Џордан Питерсон, култура, традиционализам, атеизам, аутошовинизам, Црква
Цитат