Ispitivanje prevlaka Zn–Co legura dobijenih pulsirajućom strujom

Учитавање...
Сличица
Датум
2012
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
Ispitivano je elektrohemijsko taloženje cink–kobalt legure pulsirajućom strujom na čeliku, a s ciljem dobijanja zaštitnih prevlaka sa povećanom korozionom stabilnošću. Prevlake legura su taložene pulsirajućim režimom sa različitim srednjim gustinama struje i pri različitom trajanju katodnog pulsa. Analiziran je uticaj ovih parametara na iskorišćenje struje prilikom elektrohemijskog taloženja na izgled prevlaka (snimanje elektronskim mikroskopom), hrapavost prevlaka i njihovu korozionu stabilnost u 3% NaCl (merenjem slobodnog korozionog potencijala u agensu korozije i snimanjem polarizacionih krivih). Pokazano je da u zavisnosti od vremena pulsa, prevlake taložene pulsirajućim režimom mogu da imaju bolju homogenost, sitnije aglomerate kristalnih zrna i manju hrapavost od onih taloženih pri istim uslovima, ali konstantnom gustinom struje. Veću korozionu stabilnost pokazale su prevlake legura taložene većom srednjom gustinom struje.
Опис
Кључне речи
Zn–Co legure, prevlake, elektrohemijsko taloženje, pulsirajuća struja, koroziona stabilnost
Цитат