ISPITIVANJE ZAMORNIH KARAKTERISTIKA LEGURE ALUMINIJUMA 242.0 S CILJEM PROCJENE INTEGRITETA AVIONSKOG CILIDARSKOG SKLOPA SA PRSLINOM

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2022
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
U cilju procjene integriteta cilindarskog sklopa avionskog motora Lycoming IO-360-B1F usljed pojave prsline na glavi cilindra potrebno je izvršiti niz eksperimentalnih ispitivanja legure aluminijuma 242.0 kao sastavnog materijala glave cilindra, među kojima je ispitivanje zamornih karakteristika na sobnoj i na povišenoj temperaturi. Dobijeni rezultati korišćeni su kao ulazni podaci u numeričkoj strukturnoj analizi razmatranog cilindarskog sklopa. Cilj ispitivanja materijala na zamor jeste odrediti dinamičku čvrstoću, odnosno najveći dinamički napon koji materijal pri određenom broju promjena opterećenja može da izdrži, a da pri tome ne dođe do loma.
Опис
Кључне речи
avionski cilindarski sklop, numerička analiza, prslina, zamor materijala
Цитат