ЕВХАРИСТИЈА И󰀨ЛИ󰀩ПРЕТХРИШЋАНСКА ПРОШЛОСТ.ЈЕДНА БОГОСЛОВСКАРЕЕВАЛУАЦИЈА ЧАЈКАНОВИЋЕВИХИСТРАЖИВАЊА О СЛАВИ

Учитавање...
Сличица
Датум
2023
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Апстракт
У мисли Веселина Чајкановића посебно се издвајају његова истраживања феномена крсне славе или крсног имена. Важност његовим запажањима придаје не само фундаментални значај овог феномена за питање о карактеру српског народа и његове религиозности, већ она почива и на изузетној посвећености Чајкановића расвјетљавању питања о поријеклу и суштини славе. Како је један од основних задатака његовог научног опуса била реконструкција „старе српскевере“, тј. паганских слојева у српским народним вјеровањима, чини седа су и његова истраживања феномена славе супстанцијално обиљеже-на овим захватом. Зато је врло важно да најприје разумијемо Чајкановићева гледишта у односу нехришћанске културе и библијске поуке, ада тек затим погледамо релевантност његових истраживања крсне славе. Аутор се труди да прошири Чајкановићеве парадигме постављенена Претпоставкама о дубински претхришћанском карактеру славе такошто ће документовати могуће ритуалне и семиолошке паралеле измеђукрсне славе и евхаристије.
Опис
Кључне речи
евхаристија, стара вера, култура, антагонизам, кр-сна слава, ритуал
Цитат