JEDAN MODEL ZA ANALIZU I PRORAČUN POUZDANOSTI PRIMENJEN NA PRIMERU IZ HEMIJSKE INDUSTRIJE

Учитавање...
Сличица
Датум
2010
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Association of the Chemical Engineers of Serbia
Апстракт
Predmet rada se odnosi na projektovanje pouzdanosti kod procesa polimerizacije koji se odvijaju u reaktorima jedne hemijske industrije. Kroz razvijeni model, određene su karakteristike i pokazatelji pouzdanosti, a time i utvrđeni osnovni faktora koji doprinose lošem odvijanju procesa. S obzirom na mogućnost njihove kontrole, mogu se smanjiti očekivani gubici, i na taj način postići kvalitetnija proizvodnja. Za analizu i proračun pouzdanosti, primenjena je deduktivna metoda zasnovana na konstruisanju šeme stabla otkaza sistema na bazi induktivnog zaključivanja. Pri ovome korišćeni su standardizovani logički simboli, odnosno pravila Bulove algebre i matematičke logike. Rezultati rada kroz kvantitativnu i kvalitativnu analizu pouzdanosti posmatranog procesa, omogućavaju dobijanje potpunih informacija o verovatnoći neželjenog događaja procesa i donošenje objektivnih odluka i alternativnih rešenja.
Опис
Кључне речи
Цитат