Мадраше Светог Јефрема Сиријског о Јони и Ниневљанима

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Аутор рада доноси кратак увод који је кључан за правилно разумевање Јефремових мадраша, а у ком објашњава која је њихова улога, тј. са којим циљем их је Јефрем писао и наглашава да је само са правилним разумевањем шта су мадраше могуће избећи погрешно разумевање (може да се каже и целокупне) Јефремове мисли, као и да се избегне предрасуда о овом сиријакофоном светитељу да је он само велики песник, али не и богослов. Након увода аутор доноси превод "Мадраша о Јони и Нинивљанима", а које су део једне веће колекције под називом "Мадраше о девствености". На крају се извлачи закључак који за своју основу има Јевремову праксу писања и извођења мадраша, а који може да помогне и при данашњој Црквеној мисији.
Опис
Циљ овог рад јесте да се укаже на данас (да се тако изразим) занемарен начин проповедања спасоносних истина вере, а кроз указивање на пример Светог Јефрема Сиријског и његовог богословствовања кроз мадраше. Овај начин је Свети Јефрем најчешће практиковао приликом проповедања истина вере и тумачења Светог Писма, по њему је и најпознатији и због њега је и назван харфом (или лиром) Духа Светога. Рад садржи превод са сиријског изворника "Мадраша о Јони и Нинивљанима", али да бисмо правилно разумели текст неопходно је прво појаснити шта су то мадраше како не бисмо дошли до погрешног разумевања, као што је да је реч о химнама или неким "религиозним песмама".
Кључне речи
Јефрем Сиријски, мадраша, символ, символичко богословље, Јона, Нинивљани, проповед
Цитат