INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SAVREMENI TRENDOVI OBLIKOVANJA ORGANIZACIJE

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2011
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet istočno Sarajevo
Апстракт
Cilj ovog rada je da ukaže na nove izazove u modernom korporativnom upravljanju i primjenu informacionih tehnologija kao mogući odgovor u pogledu na visok nivo turbulencija. Pokazalo se da klasična organizacija i upravljanje predstavljaju ograničavajući faktor za primjenu novih tehnologija, naročito informacionih tehnologija i da je neophodno fundamentalno promijeniti korporativni dizajn u cilju postizanja boljih performansi. Kao primjer dat je jedan od novih oblika organizacije, Web Paukova mreža.
Опис
Кључне речи
Novi pristup, dizajniranje organizacije, informacione tehnologije
Цитат