Наговор на теологију

Учитавање...
Сличица
Датум
2011
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки" Фоча
Апстракт
У раду аутор настоји да укаже на неке од основних проблема савремене православне теолошке мисли. Као основни проблем он поставља питање идентитета и смисла теологије и упућује на један покрет од теолошког говора ка проблемима свијета. Теологија мора да се окрене Другоме, да уђе у један однос ка ономе и онима са којима неће дијелити само конфор споразумијевања у истом, него и бреме различитости и амбивалентност одношења. Тај покрет је у наставку описан кроз низ аспеката теолошке мисли којеимају потребу за поновним премишљањем: да ли постоји "географија" теологије? Да ли су "класични" теолошки методи довољни? Да ли је теологија наука? Протрептички моменату раду је повезан са проблемом друштвене релевантности теологије.
Опис
Представљени рад је приступно доцентско предавање које је аутор одржао 3.10.2011. приликом почетка академске године у којој почиње са ангажманом на ПБФ УИС у својству доцента.
Кључне речи
теологија, Христос, новост, метод, смисао, категорије, релевантност
Цитат