Kvantitativne metode izbora materijala električnih uređaja

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2016-03
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
U radu je prikazan postupak izbora optimalnog materijala sastavnih elemenata električne pegle: kućišta, grijača i grijuće ploče, a pomenuti postupak se može primijeniti i za ostale slične električne uređaje. Predstavljene su dvije kvantitativne metode za izbor materijala: metoda uticajnosti karakteristika (digitalno-logička metoda) i metoda najmanjih odstupanja karakteristika od traženih (algebarski pristup). Definisani su osnovni kriterijumi, odnosno zahtjevi koje potencijalni materijali moraju da ispune, te je, na osnovu pomenutih metoda i softwarea Cambridge Engineering Selection (CES) izvršen pravilan izbor materijala.
Опис
Кључне речи
izbor materijala; električna pegla; kvantitativne metode; CES;
Цитат