Претпоставке изградње православне теологије инкултурације

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2019
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Универзитет у Београду, Православни Богословски факултет
Апстракт
Аутор описује и објашњава основе теологије инкултурације, концепта који у спољашњој мисији означава прилагођавање хришћанства локалним културама, док у унутрашњој мисији означава пасторални рад на очувању хришћанског културног идентитета већ христијанизованих народа. Теологији инкултурације није посвећено много простора у оквиру пастирског и мисионарског богословља на српским теолошким училиштима, а често се о њој уопште и не расправља. Због тога је неопходан један кратак увод у теологију инкултурације, преглед тема којима се она бави и указивање на могућности њеног развоја унутар практичних теолошких дисциплина.
Опис
The term “inculturation” signifies the process of Christianity’s adaptation to various cultures, or the incarnation of Christianity into non-European cultural and religious contexts. Similar to Protestant idea of “contextual theology”, this originally Roman Catholic theological concept received great attention from theologians of all Christian denominations, who started reviewing their mission histories in order to reevaluate it from the perspective of the theology inculturation. Orthodox Christianity did not produce its own terminological equivalent to “theology of inculturation” and “contextual theology” (although the term “inculturation” is mostly used in Orthodox theologians’ writings), but it certainly does possess a rich missionary history and, therefore, the living experience of inculturation. However, Orthodox knowledge of this particular matter is primarily practical, and not so much theoretical, but as the failures of Neo-Patristic theology in the field of pastoral and missionary activity of the Church become more obvious, one can easily recognize the need for authentic Orthodox theology of inculturation and, perhaps, re-inculturation. This paper is only a small contribution to this urgent ecclesial task, presented as a proposition or a blueprint of possible ways for developing Orthodox theology of inculturation.
Кључне речи
инкултурација, пасторална теологија, мисиологија, контекстуална теологија, култура, религија
Цитат