Zavisnost stepena sigurnosti vratila od faktora ojačanja površinskog sloja Kv

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
U ovom radu predstavljena je zavisnost stepena sigurnosti vratila S od faktora ojačanja površinskog sloja Kv. Vratila su nosači mašinskih dijelova koji se veoma često sreću u mašinstvu, gdje se pri dimenzionisanju ispituje njihova nosivost. Najčešće su cilindričnog oblika, sa veoma čestim mjestima izvora koncentracije napona kao što su žlijeb za klin, žlijeb za elastične prstenove i prelaz sa jednog prečnika vratila na drugi. U ovom radu zavisnost Kv i S prikazana je za izvore koncentracije napona na mjestima žlijeba za klin i elastični prsten.
Опис
Кључне речи
stepen sigurnosti vratila; faktor ojačanja površinskog sloja; koncentracija napona
Цитат