Библијска економска етика данас: Одређени аспекти библијске економске етике у свјетлу савремених социолошко-политичких питања

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Однос према богатству и сиромаштву у појединим књижевним цјелинама Старог и Новог Завјета поставља темеље једне библијске, теолошке економске етике која захтије-ва борбу против сиромаштва и позива вјернике на друштвену солидарност. Због таквог садржаја многи савремени социолошки концепти и идеологије користе Свето Писмо као референтну тачку. Како љевичарске, тако и неолибералне друштвене и економске теорије представљају древне библијске ауторе као своје далеке „претке“. Рад представља преглед библијског схватања сиромаштва и богатства и то схватање ставља у дијалог са савременим теоријама.
Опис
„Нека нико у Израиљу не буде сиромашан“ – ријечи су Торе Мојсијеве, однос-но Књиге поновљених закона (15,4). Девтерономистички законик овим ријечима објашњава пропис да власник земље сваке седме године не обрађује земљу већ да је препусти сиромасима. Овој мисли Књига поновљених закона враћа се више пута (15,7.9.11).Много је оваквих ријечи у Светом Писму због којих савремени љевичарски покрети и идеологије, али и неолиберални мислиоци узимају Свето Писмо као озбиљну референтну тачку својих мисли и теорија. Као примјер за то навешћу само чињеницу да је на програме и идеје лабуристичких партија у Европи ути-цало хришћанство у једнакој мјери као и марксистичка мисао. Чак је један два-десетовјековни марксиста – Ернст Блох, своју мисао, у највећој мјери, темељио на Старом Завјету (Bloch 1986). Са друге стране неолиберални мислиоци (Макс Вебер и Фуко) често истичу повезаност између хришћанства (посебно протестан-тизма) са оним што данас називамо неолибералном владавином (Weber 1930). У том смислу Мишел Фуко каже чак да неолиберализам води поријекло из „пасторалне моћи“ Цркве. Због свега тога неопходно је да се осврнемо на библијске текстове који за тему имају богатство, сиромаштво, приватно власништво, милосрђе итд., и да поку-шамо да размислимо о томе да ли хришћанство нуди некакву економску етику. Да ли је сиромаштво могуће посматрати као библијски идеал или Библија загова-ра једну ефикасну борбу против сиромаштва?
Кључне речи
Аnawim, богатство, Вебер, Јеванђеље по Луки, неолиберализам, Нови Зав-јет, Мудрост, праведност, псалми, Стари Завјет, социјализам
Цитат