KOMPARACIJA EMISIJA CO2 ZA SNABDIJEVAČKE LANCE GORIVIMA OD DRVNE BIOMASE I UGLJA

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Potrošnja fosilnih goriva za aktiviranje mehanizacije za prikuplјanje, transport i preradu biomase u neku vrstu čvrstih goriva stvara određenu količinu uglјen – dioksida (CO2) koja se emituje u atmosferu. S druge strane ako se posmatra jedan snabdijevački lanac energijom iz fosilnog goriva (uglja) tada imamo isto sličnu situaciju što se tiče emisija za aktivaciju mehanizacije. Međutim, ključna razlika je u tome što sagorijevanje biomase u nekom postrojenju tretira se kao CO2 neutralno, dok se kod sagorijevanja uglja uzima ekvivalentna vrijednost emisije CO2 jer se u pitanju fosilno gorivo. Ovaj rad vrši komparaciju emisija koje se pojavljuju u ova dva tipa energetskih lanca.
Опис
Кључне речи
Biomasa, Ugalj, CO2 emisije, Komparacija
Цитат