Zavisnost stepena sigurnosti vratila od faktora kvaliteta obrađene površine KFσ,τ

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Poznato je da se vratila kao nosači mašinskih elemenata izrađuju različitim postupcima obrade deformisanjem i rezanjem, sa različitim kvalitetima obrađene površine. U ovom radu je prikazano istraživanje uticaja navedenog kvaliteta obrađene površine na stepen sigurnosti vratila, pri proračunu nosivosti vratila, prema standardu DIN 743.
Опис
Кључне речи
stepen sigurnosti vratila; faktor kvaliteta obrađene površine; srednja visina neravnina
Цитат