Ислам и Запад: Порекло и оправданост феномена исламофобије

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Аутор у раду излаже основне аргументе екстерналистичке и интерналистичке школе у изучавању феномена исламофобије. При том је посебна пажња посвећена питању спојивости ислама са традиционалним јудео-хришћанским вредностима европске цивилизације. Износећи преглед и критику ставова обе школе, аутор покушава да изгради објективно виђење исламофобије и да на њу понуди одговор у духу хришћанског братољубља.
Опис
Феномен страха од ислама и муслиманâ, или тзв. исламофобија, постао је при-марни културолошки проблем западних друштава, нарочито после 11. септембра 2001. године. Муслиманске заједнице у Европи и Америци суочиле су се са разним облицима дискриминације, што је бројне аналитичаре исламофобије подсетило на расистичке репресије које је у САД у скоријој прошлости подносила црначка популација. Борци за људска права су иступили против сваког облика насиља над западним муслиманима, тврдећи да терористички акти неколицине не могу бити мерило за преко 1,5 милијарди следбеника ислама. Друга страна инсистира да у исламу очигледно постоји озбиљан цивилизацијски и религијски проблем који следбенике ове религије лако може радикализовати. У расправи је дошло до јасне поделе на исламофобе и исламофиле, што су погрдни термини којима се две групе међусобно дискредитују.Задатак овог рада јесте да истражи феномен исламофобије, његово порекло и његову оправданост. Такође, неопходно је изложити и проценити аргументе обе поменуте стране у расправи о исламофобији, уз посебан осврт на мишљења мус-лиманских аутора о овом питању, да бисмо на крају могли изнети наше сопстве-но виђење овог феномена и начинâ на које се са њим, као реалним проблемом западних друштава (али и нашег српског и босанскохерцеговачког друштва), треба суочити
Кључне речи
Исламофобија, оријенталистика, оријентализам, екстерналистичка школа, интерналистичка школа, колонијализам, расизам, национализам.
Цитат