Теологија као наука у учењу Светог Дијадоха Фотичког

Учитавање...
Сличица
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Рад се бави историјским развојем и садржајем појма „теологија“ од старогрчке мисли до 5. века по Христу. Наглашава се разликовање овог термина у антици и хришћанству. Док је у антици теологија имала уопштено значење науке о боговима и била синоним за митологију, у патристици она напушта политеистичке примесе и постаје наука о Једном Богу. Новина је и светоотачко разликовање теологије и икономије, тј. Бога самог по себи (Deus absconditus) и Бога откривеног и пројављеног у свету (Deus revelatus).
Опис
Кључне речи
Антика, св. оци, теологија, икономија, реч, наука, методологија, природно и натприродно Откривење, Св. писмо, Оваплоћење Логоса
Цитат