DEFINISANJE KARTE STABILNOSTI OBRADNOG SISTEMA PRIMENOM FREKVENTNE ANALIZE SIGNALA VIBRACIJA

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2020
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Апстракт
Samopobudne vibracije predstavljaju jednu od najnepovoljnijih pojava u procesu rezanja, koje kao posledicu mogu imati ubrzano habanje ili lom alata, naglo pogoršanje kvaliteta obrađene površine, povećanje bučnosti, povećanje potrošnje energije, itd. U cilju izbegavanja navedenih negativnih uticaja, pri definisanju režima rezanja se primenjuju dijagrami koji, u zavisnosti od broja obrtaja glavnog vretena i dubine rezanja, prikazuju granicu između stabilnog i nestabilnog područja rada mašine alatke sa stanovišta samopobudnih vibracija. Ovi dijagrami, nazvani - karte stabilnosti mogu biti definisani primenom matematičkih modela (analitičkih, numeričkih, ...) ili eksperimentalnim ispitivanjima (metod tangenti, zvučno mapiranje,...). U radu je prikazano definisanje karte stabilnosti obradnog sistema eksperimentalnom identifikacijom samopobudnih vibracija. Granične dubine rezanja, potrebne za definisanje karte stabilnosti, određene su metodom dekomponovanja vremenskog signala samopobudnih vibracija. Predložena metoda je primenjena za određivanje graničnih dubina rezanja pri obradi glodanjem aluminijuma Al7075 na obradnom centru EMCO ConceptMill 450. Dobijeni rezultati su verifikovani poređenjem karata stabilnosti određenih primenom navedene i više matematičkih i eksperimentalnih metoda.
Опис
Кључне речи
dinamičko ponašanje obradnih sistema; samopobudne vibracije; frekventna analiza; karta stabilnosti;
Цитат