Литургијска употреба Антиминса. Покушај историјско-литургичке и богословске анализе

Учитавање...
Сличица
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Употреба Антиминса у евхаристијском тајнодејству и литургијској пракси која у Православној Цркви преовладава дуги низ векова, захтева извесна разјашњења која овај скромни рад покушава да изложи. Циљ рада није детаљна анализа свих постојећих историјских, литургијских или канонских извора, већ указивање на извесне литургичке и богословске проблеме који проистичу из устаљене праксе везане за Антиминс. Нејасан историјски ток развоја Антиминса и његове литургијске функције стварао је велике нејасноће, како у прошлости, тако и данас. Услед тога, неки од истакнутих богослова из прошлости, али и нашег времена, сматрају да је употреба Антиминса у Литургији обавезна, док други оспоравају овакво мишљење. Покушајем историјско-литургичке и богословске анализе, ова проблематика ће бар делимично бити разјашњена.
Опис
Кључне речи
Антиминс, Литургија, Евхаристија, Свете Мошти, Часна Трапеза, Канон
Цитат