Razvoj elektroventilatora za potrebe automobilske industrije sa aspekta pouzdanosti

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Sistem za hlađenje motornog vozila jedan je od najbitnijih sistema za bezbednost i sigurnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motora), a elektroventilator je ključni podsistem ovog sistema. On obezbeđuje da radna temperatura motora ne pređe dozvoljene granice i da ne dođe do otkaza kompletnog SUS motora, odnosno automobila. Ovaj elektroventilator je ključni podsistem i za klimatizaciju vozila, jer istovremeno hladi hladnjak sistema za klimatizaciju automobila. Elektroventilator se sastoji od DC motora i radnog kola (ventilatora). DC motor je podsistem navedenih sistema koja najviše utiče na bezotkazni rad elektroventilatora, a samim tim i bezotkazni rad sistema za hlađenje motora i sistema za klimatizaciju vozila. Predmet ovog rada je razvoj elektroventilatora sa aspekta pouzdanosti odnosno zahtevanog radnog veka od 3000 časova.
Опис
Кључне речи
Elektroventilator; DC motor; Razvoj novog proizvoda; Pouzdanost
Цитат