ODREĐIVANJE TEŽINA KRITERIJUMA U PROCESIMA OPTIMIZACIJE ENERGETSKIH LANACA GORIVA BAZIRANIH NA DRVNOJ BIOMASI

Учитавање...
Сличица
Датум
2022
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Vrednovanje procesa proizvodnje energije iz različitih resursa predstavlja kompleksan zadatak. Taj zadatak mora uzeti u obzir različite tehnologije, manje ili veće proizvodne i investicione troškove, štetne uticaje na životnu sredinu (obnovljivi ili fosilni izvori energije), zatim energetske specifikacije posmatranih lanaca snabdijevanja gorivima i energijom. Višekriterijumska analiza i optimizacija je metodologija koja se bavi u opštem slučaju vrednovanjem skupova različitih alternativa. Kao takva, ova metodologija je idealna za pronalaženje optimalnih varijanti snabdijebanja energijom za usvojeni set kriterijuma prema kojima se vrši proces optimizacije. Za izbor optimalne varijante potrebno je ustanoviti adekvatne težine kriterijuma iz postojećeg skupa alternativa. Postoje različite metode za izbor težinskih faktora koje su uglavnom svedene na subjektivne i objektivne metode ili njihovu kombinaciju. U ovom radu koristiće se objektivna Metoda Entropije za određivanje težina kriterijuma za proces višekriterijumske optimizacije i njen uticaj na izbor optimalnog lanca snabdijevanja u odnosu na varijantu ujednačenih težinskih koeficijenata. Razlog za njenu primjenu se svodi na objektivnost prilikom donošenja odluka i isključivanje donosioca odluke iz tog procesa.
Опис
Кључне речи
Entropijska metoda, MCDM analiza, snabdijevanje energijom, energetska efikasnost, zaštita okoline
Цитат