ENERGETSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI PRIMENE GORIVA DOBIJENOG IZ OTPADA (RDF/SRF)

Учитавање...
Сличица
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku
Апстракт
U savremenom društvu produkuju se relativno velike količine otpadnog materijala iz različitih izvora. Dobijanje goriva iz otpada od posebnog je značaja kako sa ekološkog, tako i sa ekonomskog aspekta. Gorivo dobijeno iz otpada najčešće se u odgovarajućem odnosu suspaljuje sa čvrstim fosilnim gorivom u gradskim toplonama, termoelektranama, industrijskim energanama i cementarama. Ovo gorivo predstavlja kvalitetan energent koji se koristi za proizvodnju energije i koji zadovoljava kriterijume kvaliteta propisane evropskim standardima za alternativna goriva.
Опис
Кључне речи
otpad, gorivo, korišćenje, energetski i ekološki aspekti
Цитат