PRORAČUN TROSEGMENTNOG STUBA ZA JAVNU RASVJETU

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo
Апстракт
U radu je izvršen statički proračun stuba sa za javnu rasvjetu sa proračunom čvrstoće stuba u kritičnim presjecima za najnepovoljniji slučaj opterećenja stuba. Visina stuba je 8m sa tri segmenta iste dužine prečnika 133mm, 108mm i 76mm sa dvije noseće lire visine dužine 1,5m.
Опис
Кључне речи
čelične konstrukcije, djelovanje vjetra, statička analiza
Цитат