VIZUELIZACIJA RADA FLEKSIBILNOG TEHNOLOŠKOG MODULA ZA BRUŠENJE U MATLAB/SIMULINK OKRUŽENJU

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2010-03
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Kako bi se projektovana struktura mogla bolje razumjeti, procijeniti, prostudirati, pogotovo u fazi projektovanja koncepcionog rješenja, kada su najmanji troškovi eventualnih izmjena, tehnlogija virtualne realnosti ima veliki potencijal kao nadopuna mogućnostima računarske grafike i konvencionalnih CAD sistema. U radu je prikazan postupak vizuelizacije i animacije rada fleksibilnog tehnološkog modula (FTM) za obradu brušenjem rotacionih dijelova u MATLAB/SIMULINK okruženju. Kao primjer je prikazan FTM koga sačinjavaju sledeće komponente: brusilica za okruglo brušenje, portalni manipulator, sistemske palete i indikciono vođena kolica. Virtualni model fleksibilnog tehnološkog modula je dobijen eksportovanjem 3D modela razvijenog primjenog programskog sistema CATIA u VRML. VRML model je posredstvom VR toolbox-a povezan sa upravljačkom strukturom koja je razvijena u SIMULINK-u.
Опис
Кључне речи
Цитат