MAINTENANCE PERFORMANCE INDICATORS AS A BASIS FOR INVESTMENT FOR MAINTENANCE AT THE DS CM "ABID LOLIC" BILA-TRAVNIK

Учитавање...
Сличица
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici
Апстракт
Uspješnost funkcije održavanja je pokazatelj postizanja cilja funkcije održavanja u određenom vremenu, uslovima okoline i uz određene troškove. Cilj funkcije održavanja predstavlja obezbjeđenje mogućnosti funkcionisanja sredstava za rad u skladu sa njihovom namjenom (funkcijom kriterijuma), zahtjevima osnovnog korisnika sredstava za rad (funkcija proizvodnje) sa minimalnim troškovima, u datom vremenu i uslovima, koji je u saglasnosti sa ciljem poslovnog sistema. Za utvrđivanje pokazatelja uspješnosti funkcije održavanja koristi se više metoda. Najčešće su korištene indikatorske metode. U ovom radu primjenjena je kompleksna metoda uz određena ograničenja: tehničko, organizacijsko i ekonomsko stanovište. U konkretnom primjeru prikazani su ukupni pokazatelji uspješnosti održavanja preko tehničke, organizacijske i ekonomske komponenete u ZD RMU "Abid Lolić" Bila-Travnik, za period 2011-2013.
Опис
Кључне речи
uspješnost, održavanje, investiranje održavanja
Цитат