Статус СПЦ у РС БиХ после доношења Устава из 1974. године

Учитавање...
Сличица
Датум
2018
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Устав и закони СФРЈ одредили су да је исповедање вере приватна, а не јавна ствар, чиме су верници стављени у дискриминисан положај. Иако су црква и држава биле фор-мално одвојене, а цркве и верске заједнице имале право да самостално утврђују и уређују своју организацију држава није чувала неутралност у верским питањима, него је контроли-сала њихов рад и мешала се у њихове послове. Друштвена маргинализација СПЦ и притис-ци власти били су израженији од притисака према другим верским заједницама. То је било много приметније после доношења савезног Устава 1974. године, којим су уведени елемен-ти конфедералног уређења. Изграђивањем републичке државности у СР БиХ репресија према СПЦ је појачана, што се огледало у хапшењу свештеника, забранама прикупљања прилога у црквене сврхе и наставку отуђивања црквене имовине. СР БиХ била је бастион догматизма и цензуре све до краја осамдесетих година.
Опис
Кључне речи
Српска православна црква, Устав из 1974. године, Закон о правном положају верских заједница из 1976. године, Републичка комисија за верска питања, верске слободе, секуларна религија, клерикализам, републичка државност, обнова верског живота
Цитат