REMONT TEHNIČKIH SISTEMA & SOFTVERSKI ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Учитавање...
Сличица
Датум
2014-06
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici
Апстракт
U radu su prezentovana istraživanja u smislu potvrđivanja da je softverskih alata za upravljanje projektima Microsoft Project Profesional u potpunosti primjenljiv za upravljanje remontnim procesom kao projektom. Dokazano je da Microsoft Project u potpunosti ispunjava dinamičke zahtjeve koji se javljaju u procesima remonta turbomlaznih motora (TMM) u avio indistriji. Rezultati istraživanja obrađeni su „matričnim dijagramima“ po ORACLE metodologiji - Model Business System i System Modeling Techniques. Istraživanja su izvršena u realnom remontno-proizvodnom sistemu.
Опис
Кључне речи
proces remonta, tehnički sistem, upravljanje projektima, softverski alat
Цитат