ENERGETSKI INDEKS PROIZVODNJE DRVNOG ČIPSA

Учитавање...
Сличица
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Proizvodnja čvrstih biogrova definisana je odgovarajućim energetskim lancem snabdijevanja. Proces proizvodnje čvrstih goriva iz drvne biomase počinje sa tehnologijama za skupljanje drvnog ostatka, počev od obaranja stabla pa sve do sistema za preradu (za usitnjavanje, drobljenje, sušenje, presovanje ukoliko se pravi briket ili pelet). Efikasnost proizvodnje drvnog čipsa je u relaciji sa ukupnom uloženom energijom po 1 kWh donje toplotne moći proizvedenog goriva. Ovaj rad će prikazati analizu ukupno uložene energije u snabdijevačkom lanacu proizvodnje drvnog čipsa u funkciji od transportnih distanci i vlage u drvetu. Model za analizu energetskog indeksa proizvodnje drvnog čipsa urađen je u softverskom paketu Mathcad.
Опис
Кључне речи
šumska biomasa, čips, energetski lanac, proizvodnja, modeliranje, Mathcad
Цитат