OSNOVNI PRINCIPI I PRAVILA PRIMJENE LAKOG DIZAJNA U MAŠINSTVU

Учитавање...
Сличица
Датум
2014-12
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Kroz ovaj rad biće predstavljeni osnovni principi i pravila primjene lakog dizajna pri konstruisanju mašinskih sistema. Takođe, rad će dati odgovore na pitanja koji je cilj i koje su strategije primjene lakog dizajna, koji se to materijali koriste za izradu i kako na pravi način izabrati adekvatne materijale, a da se kao rezultat dobije, ne samo smanjenje težine konstrukcije, nego i da se ona učini ekološki i ekonomski prihvatljivom. Cilj je da se naučnom, nastavnom i privrednom ambijentu približi ova savremena metoda u konstruisanju mašinskih sistema, koja će, u bliskoj budućnosti, predstavljati ključ za opstanak na svjetskom tržištu za sve kompanije iz oblasti mašinske industrije.
Опис
Кључне речи
laki dizajn, novi materijali, savremene konstrukcije
Цитат