ANALIZA POUZDANOSTI PODSISTEMA ZA KOPANJE ROTORNOG BAGERA ER - 1250 RELIABILITY ANALYSIS OF BUCKET WHEEL DRIVE ON BUCKET-WHEEL EXCAVAVTOR ER - 1250

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2010
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Rad prikazuje izračunavanje pouzdanosti podsistema za kopanje bagera ER – 1250, za vremenski period od 2006. do 2009. godine. Za analizu otkaza korišćene su dvije metode iz teorije pouzdanosti, analiza stabla otkaza (FTA) i EFTES metoda alokacije pouzdanosti iz razloga njihove velike primjenjivosti i upotrebljivosti u analizama svih perioda životnog vijeka. Za realizaciju proračuna razvijen je programski paket za izračunavanje alociranog inteziteta otkaza i pouzdanosti.
Опис
Кључне речи
pouzdanost, rotorni bager, otkaz, podsistem za kopanje
Цитат