Uticaj interakcije lokalnog i distorzionog oblika gubitka stabilnosti tankozidih profila otvorenog poprečnog presjeka na smanjenje nosivosti u postkritičnoj fazi

Учитавање...
Сличица
Датум
2012
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Institut IMK "14. oktobar"
Апстракт
U radu se razmatra problem određivanja vrijednosti lokalnog i distorzionog kritičnog napona tankozidih profila otvorenog poprečnog presjeka. Kod tankozidih nosača gubitak stabilnosti se dešava u zoni elastičnosti i pri relativno malim vrijednostima kritičnog napona. Sa povećanjem opterećenja u postkritičnoj fazi pri određivanju nosivosti potrebno je uzeti u obzir interakciju lokalnog i distorzionog oblika jer dolazi do značajnog smanjenja nosivosti u odnosu na slučaj kada se ta interakcija zanemaruje.
Опис
Кључне речи
tankozidi profil, izvijanje, distorzija, lokalni kritični napon, kritični napon distorzije, interakcija
Цитат