Несторијанска плоча. Историја заборављених кинеских хришћана

Учитавање...
Сличица
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Несторијанска плоча из Xi’an Fu-а, некадашње престонице царске Кине, још од 1625. године привлачи пажњу бројних синолога, историчара и теолога. Запис на овој Плочи је једно од првих сведочанстава о културолошком сусрету Истока и Запада, али и о сусрету хришћанства са великим религијским традицијама конфуцијанизма, таоизма и будизма, које су обликовале далекоисточну цивилизацију и менталитет. Плоча је, стога, од највећег значаја за зучавање историје кинеског хришћанства и за схватање културолошких токова који су у савременом добу довели до стварања аутентичне источноазијске теологије. Аутор описује историју Несторијанске плоче и кинеског несторијанства уопште, а у наставку излаже превод Плоче на српски језик са коментарима и објашњењима њеног текста. Тиме се читаоцу пружа преглед научног истраживања Несторијанске плоче на Западу од 1625. године до данас.
Опис
Кључне речи
Несторијанска плоча, Кина, кинеско хришћанство, Црква истока, Алопен, Алварез Семедо, династија Tang, jingji­ao, Daqin, Исусове Сутре
Цитат