IZBOR STRATEGIJA ODRŽAVANJA

Учитавање...
Сличица
Датум
2018-05
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici
Апстракт
U radu je izvršena analiza problema održavanja mašina i postrojenja, te izbora strategija održavanja. Dat je pregled strategija, sa osvrtom na održavanje prema pouzdanosti. Prikazane su strategije održavanja tehničkih sistema, njihovi šematski prikazi i međusobna upoređivanja, kao i trendovi u upravljanju održavanjem tehničkih sistema. Primjenom datih strategija mogle bi se, ostvariti uštede u održavanju, kako sa aspekta ekonomskih pokazatelja, uloženih sredstava, tako i sa aspekta rada mašina, odnosno tehničkih sistema u stanju u radu.
Опис
Кључне речи
tehnički sistem, strategije održavanja, održavanje prema pouzdanosti
Цитат