SKLONOST PREDUZETNISTVU STUDENATA INZENJERSKIH DISCIPLINA

Учитавање...
Сличица
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Fondacija za kulturu kvaliteta i poslovnu izvrsnost - FQCE
Апстракт
U radu su prikazani rezultati provedenih istrazivanja medu studentima inzenjerskih disciplina na Univerzitetu u Istocnom Sarajevu sa aspekta sklonosti ka preduzetnistvu. Date su analize steceniPi kompetencija i ispunjenosti preduslova za zapocinjanje biznisa, odnosno razmatrana su njihova licna efikasnost, organizacija, motivacija, tj. sklonost ka uspijehu. Analizirane su i obrazovne potrebe u razlicitim podrucjima samostalnog poslovanja, te donesene preoporuke za unapredenje studija inzenjerskih disciplina u pogledu sticanja odgovarajucih kompetencija.
Опис
Кључне речи
preduzetnistvo, motivacija, sklonost ka preduzetnistvu, obrazovanje
Цитат