Богословље на делу: Друштвена ангажованост Цркве у историјском, пастирском и мисиолошком контексту

Учитавање...
Сличица
Датум
2016
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
Аутор се у овом раду бави питањем социјалног учења Цркве и његовим последицама на пољу пастирске службе и мисије у савременом свету. Основно питање је следеће: да ли недостатак систематичности православне теологије на овом плану значи да Црква уопште нема дефинисан став о данашњим социјалним проблемима, нпр. о растућем про-центу сиромаштва код нас и у свету? Ослањајући се на поједине ранохришћанске и византијске изворе, као и на одређене студије из области Пастирског богословља, аутор показује да недостатак систематског теолошког бављења социјалним питањима не значи и недостатак интересовања Цркве за друштвене околности у којима живе верни. Управо су јасни одговори православног богословља на питања савременог друштвеног живота, као и израженија друштвена ангажованост Цркве, неопходни ради постизања бољих резултата на пољима унутрашње и спољашње мисије.
Опис
Кључне речи
Црква, друштво, свештенство, друштвена ангажованост, Пастирско бого-словље, практично богословље, милосрђе, сиромаштво.
Цитат