PRIMJENA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA VIZUELIZACIJE U PROJEKTOVANJU FLEKSIBILNIH TEHNOLOŠKIH STRUKTURA

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2011-03
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Апстракт
Predmet istraživanja u ovom radu je razvoj programskog rješenja za automatizovano modularno projektovanje pojedinih tipova mašina alatki za obradu rotacionih dijelova (mašina za obradu krajeva, strugova i brusilica), i njihovo komponovanje u fleksibilne tehnološke strukture višeg nivoa. Za realizaciju programskog rješenja primjenjen je CAD programski sistem univerzalne namjene CATIA, i programski jezik VBA, uz uvažavanje činjenice da se isto moglo realizovati primjenom bilo kog savremenog CAD programskog sistema i njemu odgovarajućeg programskog jezika. Ulazne informacije u programski sistem predstavljaju skup radnih predmeta, odnosno njihove geometrijske karakteristike, a izlaz je koncepciono rješenje fleksibilne tehnološke strukture. U cilju što vjerodostojnijeg prikaza koncepcije projektovanih komponeti i struktura višeg nivoa složenosti razvijena je i aplikacija za simulaciju rada, odnosno kretanja pojedinih komponenti. Upravljanje kretanjem pojedinih komponenti fleksibilne tehnološke strukture je izvedeno u MATLAB/Simulink okruženju, a kao interfejs između MATLAB/Simulink okruženja i virtualne realnosti korišten je VR Toolbox.
Опис
Кључне речи
Modularno projektovanje mašina alatki, fleksibilne tehnološke strukture, CATIA, MATLAB/Simulink
Цитат