Значај четири царска меморандума у борби за црквено-школску аутономију Срба у Босни и Херцеговини

Учитавање...
Сличица
Датум
2013
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Православни богословски факултет Светог Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт
У раду је приказан положај Православне цркве у Босни и Херцеговини у годинама аустроугарске окупације. Хабсбуршке власти укинуле су црквено – просветну аутономију, коју је Православна црква вековима уживала у време oтоманске управе. Са циљем враћања аутономије, формиран је српски покрет, који су водили имућни трговци; важну улогу имали су народни свештеници, док је јерархија, коју је именовао цар Франц Јозеф, заговарала мање радикалне промене у црквеном животу, видећи у захтевима покрета за црквено – школску аутономију слабљење епископског ауторитета. Аутор рада анализира садржај четири меморандума, које су цару предале вође покрета за аутономију.
Опис
Кључне речи
Православна црква у Босни и Херцеговини, Цариградска патријаршија, Хабсбуршка монархија, црквеношколска аутономија, меморандуми
Цитат