Шест писама на арамејском из Хермопоља. Увод, језичка анализа, коментар, арамејски текст и превод

Учитавање...
Сличица
Датум
2023
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Филозофски факултет у Бањој Луци
Апстракт
Аутор започиње рад краћим уводом у ком обрађује историју Арамејског народа и језика. Креће од хипотетичких почетака, тј. везе Амореја и Ахламу народа са Арамејацима, као и првог конкретног помена Арамејаца у 12. веку пре Христа, па до ахеменидске Персије, посебно се задржавајући на ширењу арамејског језика. Затим, прелази на представљање особености арамејског језика коришћеног у Хермопољу кроз анализу шест писама које је написао исти аутор у 6. и 5. веку пре Христа, тј. у чему се огледа сличност тог дијалекта, са дијалектима који су му претходили и следили. Након овога, аутор указује на важност изучавања ових и сличних текстова, како за разумевање свакодневног живота и културе арамејског народа у једном историјском тренутку, тако и за разумевање историје јеврејског народа и за изучавање Светог Писма. На крају овог дела рада, пре него што пређе на препис и превод на српски ових шест писама, аутор указује на неке особености конкретног превода на српски и како је неке арамејске изразе и термине преводио на српски.
Опис
Кључне речи
Хермопољ, писма, арамејски дијалекти, Свето Писмо.
Цитат