ANALIZA NAPONSKOG STANJA KUKE KORIŠĆENJEM MKE

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2011
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo
Апстракт
Kuka je dio koji se najviše koristi za vješanje tereta kod dizalica. Težina kuke je teret koji dizalica mora uvijek dizati, čime se smanjuje nosivost i povećava potrebna snaga dizanja. Zbog toga, dimenzije kuke treba da imaju najmanje potrebne vrijednosti, pri propisanom stepenu sigurnosti. U ovom radu je izvršena analiza naponskog stanja kuke na uobičajeni način i uz pomoć računara, koristeći metodu konačnih elemenata (MKE). Uobičajeni način proračuna kuke se sastoji u provjeri napona u vlaknima materijala u pojedinim presjecima. Krivi dio kuke je proračunat na dva načina, približnom i tačnom metodom. U prvom slučaju je kuka posmatrana kao pravi stap ekscentrično opterećen, a u drugom kao krivi štap.
Опис
Кључне речи
kuka, napon, metoda konačinih elemenata, dizalica
Цитат