TEHNOLOGIJE SPAJANJA LIMOVA OD ČELIKA I LEGURA ALUMINIJA – PREGLED STANJA

Учитавање...
Сличица
Датум
2023
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, Beograd
Апстракт
Multimaterijal dizajn je razvijen kao savremeni koncept dizajna za lake konstrukcije (Lightweight design LW) koji ima za cilj integrisanje različitih vrsta materijala u jednu strukturu. Osnovni problem pri spajanju limova od raznorodnih materijala, prvenstveno čelika i legura aluminijuma, su različita mehanička, fizička i hemijska svojstva materijala koji se spajaju. Kroz ovaj rad biće analizirano stanje tehnike kada su u pitanju savremene tehnologije spajanja limova od čelika i legura aluminijuma. Pod pojmom savremene tehnike spajanja misli se na sve inovativne tehnologije spajanje koje su razvijene ili su značajniju primjenu doživjele u posljednjih nekoliko godina.
Опис
Кључне речи
tehnologije spajanja, raznorodni materijali, čelik i legure aluminijuma
Цитат