POREĐENJE REZULTATA SOPSTVENIH FREKVENCIJA KARBONSKIH NANOCIJEVI DOBIJENIH METODOM KONAČNIH ELEMENATA (MKE) I ANALITIČKOM METODOM

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2014
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Mašinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo
Апстракт
Kroz ovaj rad je izvršeno poređenje rezultata sopstvenih frekvencija karbonskih nanocijevi dobijenih korišćenjem MKE analize i analitičke metode. Svako tijelo ima sopstvenu frekvenciju kojom osciluje ukoliko nije izloženo dejstvu spoljašnjih sila. Cilj rada je da se utvrdi jednakopravnost MKE analize i analitičke metode u izračunavanju sopstvenih frekvencija karbonskih nanocijevi. Izračunate su sopstvene frekvencije karbonskih nanocijevi kružnog i kvadratnog poprečnog presjeka putem MKE analize i analitičke metode, te je izvršeno poređenje dobijenih rezultata prikazanih tabelarno i na dijagramima. Na osnovu dobijenih vrijednosti može se zaključiti da se odstupanja u rezultatima pri određivanju sopstvenih frekvencija nanocijevi putem MKE analize i analitičke metode nalaze u dozvoljenim granicama.
Опис
Кључне речи
analitički metod, MatLab, MKE, nanocijevi, sopstvena frekvencija
Цитат