Молба прота Герасима и питање оснивања српског манастира Хиландара

Учитавање...
Сличица
Датотеке
Датум
2019
Наслов журнала
Журнал ISSN
Наслов волумена
Издавач
Универзитет у Београду, Православни Богословски факултет
Апстракт
Један од прворазредних историјских извора за историју оснивања манастира Хиландара јесте и Молба прота Герасима и светогорског сабора цару Алексију III Анђелу, којом се тражи да се запустели манастир Хиландар изузме од Ватопеда и преда српским монасима Симеону и Сави. Текст Молбе пружа неке драгоцене информације, које не налазимо код српских писаца с краја XII и током XIII века, а односе се на светогорске прилике и догађаје поводом оснивања српског манастира на Светој Гори Атонској. Изворност и аутентичност документа је неупитна, па је он по многим питањима главни критеријум за процену казивања житија Светога Симеона и Светога Саве о оснивању Хиландара. На савременом српском језику имамо два превода овог документа: старији из 1913. године од Драгутина Анастасијевића и новији из 1986. године од Фрање Баришића. Како се млађе генерације српских истраживача углавном позивају на Баришићев, „савременији“ превод, који је мање аутентичан од Анастасијевићевог, у раду смо указали на недостатке Баришићевог превода, те уз упоредни грчко-српски текст документа извршили његову историјску анализу. ▶
Опис
Кључне речи
Света Гора, Хиландар, српски монаси, Сава, Симеон, Ватопед, прот, Герасим, хрисовуљa, цар, Алексијe III Анђеo, Доментијан, Теодосије
Цитат

Историја верзија

Сада се приказује 1 - 2 од 2
ВерзијаДатумРезиме
2*
2024-03-01 10:23:36
2024-02-29 14:08:08
* Изабрана верзија